International Conference on Topology and Physics --- In Memory of Xiao-Song Lin
July 27-31, 2007
Chern Institute of Mathematics, Nankai University , Tianjin
Invited participants include£º
 • Bar-Natan, Dror
 • Liu, Xiaobo
 • Cantarella, Jason
 • Luo, Feng
 • Cao, Huaidong
 • Murakami, Hitoshi
 • Ge, Molin
 • Pan, Peng
 • Habegger, Nathan
 • Qiu, Ruifeng
 • He, Zhenxu
 • Sullivan, John
 • Huang, Yizhi
 • Tian, Gang
 • Jaco, William
 • Thurston, Dylan
 • Jiang Boju
 • Wang, Shicheng
 • Jin, Gyo Taek
 • Wang, Zhenghan
 • Kauffman, Louis
 • Wu, Ying-qing
 • Li, Weiping
 • Xu, Feng
 • Liu, Kefeng
 • Yang, Yisong
     
 • Zhang, Xinru
     
 • Zheng, Hao